De MAKERIJ

Makerij v. = plaats waar iets gemaakt wordt â€” het maken, vervaardigen van iets — dat is nog in de makerij, moet nog gemaakt worden, bestaat nog niet.

Groningen maken we samen. Met onze routine, iedere dagelijkse actie maken we onze stad. Wat nu als we die acties onderzoeken en verbinden aan onze eigen groene, circulaire, genereuze droom voor de stad?! In welke stad wil jij wonen?!

deMAKERIJ: Groots collectief Groningen maken

‘Zou het gewoon een kwestie van beginnen zijn? Beginnen met de erkenning dat de wereld complex is en er dan samen voor kiezen grootser te participeren? Actief deelnemen aan de grotere vraagstukken met de focus op de langere termijn?

Het is in het begin vast onwennig, tijd steken in het collectieve belang. Zomaar samenbouwen aan een sterkere collectieve verantwoordelijkheid voor ons Groningen. En dat geeft niks. Beginnen is de wereld, want er is urgentie genoeg.’
(uit: Groots collectief Stadmaken)

Workshop MAAK jouw STAD!

Meer weten? –kijk hier!

De Makerij is begonnen vanuit het idee dat we door te maken en te doen kunnen ontdekken wat werkt. We weten niet alles, samen weten we meer.

Nieuwsgierig?!
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief: Houd me op de hoogte!